miércoles, 16 de diciembre de 2009

-Projecte telemàtic-

Un Projecte telemàtic es caracteritza per la col·laboració entre diferents escoles, que comparteixen informació i realitzen activitats conjuntes, compartint els resultats via Internet.

Amb la realització d'aquests projectes es fomenta el treball cooperatiu i en grup així com fomentar les relacions entre les diferents escoles participants, ajudant a la integració de diferents punts de vista i a l’enriquiment de l’experiència tant d’infants com de professorat.

He triat el projecte "Montserrat, un munt d'aventures" per diversos motius. El principal és per que des de ben petita he estat molt vinculada a Montserrat, ja que des de els 5 anys hi pujo caminant ja sigui des de Manresa o des Barcelona. Un altre motiu és que de petita cantava a la Coral Rosada, pertanyent a la Parròquia Sant Pius Xè del Barri del Congrés Eucarístic i el director d’aquesta havia sigut escolanet durant molts anys. Gràcies a això vam realitzar moltes visites a Montserrat i vam poder arribar a cantar alguna cançó amb els membres de l’escolania durant aquells anys.
Així doncs crec que és un projecte molt interessant per tal de donar a conèixer Montserrat i el seu entorn de manera diferent i interactiva.
A més a més el fet de que els propis escolans siguin els guies en aquest projecte i els que a partir de diferents itineraris i grups, ens apropin a Montserrat des de diferents àrees: música, natura, socials, religió, matemàtiques fa que els nens s’impliquin també de manera més directe en el projecte ja que aquest escolà doncs és el que respon i orienta els participants sobre preguntes i consultes que se’ls plantegen.

L'enllaç del projecte telemàtic el trobareu clicant sobre la imatge.
No hay comentarios:

Publicar un comentario